Selamat Datang Di Website KUA Kecamatan Pasar Minggu, Kami Siap Melayani Anda Di Bidang Urusan Agama Islam !!! Kini Anda Bisa Mengunjungi Kami di www.kuapasarminggu.co.nr

4/15/2009

Pemilihan Keluarga Sakinah Tahun 2009

KUA Kec.Pasar Minggu pada Tahun 2009 ini telah mengadakan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan, adapun hasil dari pemilihan tersebut telah ditetapkan sebagai juaranya adalah :
Pasangan H.USMAN YUSUF, BA dan Hj. MUNAWARAH dari Kelurahan Jatipadang Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan. Pasangan Keluarga Sakinah tersebut selanjutnya akan diikutkan pada Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan Tingkat Kota Jakarta Selatan.DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PESERTA PEMILIHAN KELUARGA SAKINAH TELADAN TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN 2009
A. SUAMI :
1. Nama lengkap : H. USMAN YUSUF, BA
2. Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 7 Februari 1950
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Guru)
5. Alamat tempat tinggal : RT.03/06 No. 34 Kel. Jatipadang
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
No. Telp.(021) 7821828- HP. 081585730849
6. Hobby : Membaca, Olah Raga.
7. Jenjang pendidikan dalam dan luar negeri yang pernah dicapai (Terlampir : foto copy
jazah/Piagam/Surat keterangan)
7.1. Formal :
a. SR 6 Tahun Tahun 1963 (berijazah)
b. PGAP 4 Tahun Tahun 1966 (berijazah)
c. PGAA 6 Tahun Tahun 1968 (berijazah)
d. Sarjana Muda Fak. Ushuluddin Tahun 19 (berijazah)
(Universitas Ibnu Khaldun)
7.2. Non-Formal/Kursus/Penataran :
a. Penataran Pendidikan Agama Islam SMP . Penyelenggara Kanwil Depag Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1992
b. Penataran Kepala Sekolah tentang kurikulum 1994 (Tahun 1994)
c. Penataran Administrasi Kepala Sekolah, Penyelenggara Pemda DKI Tahun 1981.

d. Penataran tingkat wilayah kota. Penataran P4 sekolah bagi siswa SMTP dan SMTA. Penyelenggara Dep Dik Bud Kota Jakarta Selatan Tahun 1986.
e. Penataran Bidang Studi Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa Penyelenggara Kanwil Dep Dik Bud DKI Jakarta Tahun 1984
i. Penataran Bidang Studi Olah Raga, Kesehatan, Ketrampilan, Kesenian dan Administrasi SD. Penyelenggara Kanwil Dep Dik Bud Tahun 1986
8. Tanggal menikah : 13 Februari 1972 (Terlampir : foto copy Surat Nikah)
9. Kegiatan Kehidupan Beragama :
a. Pengasuh Majelis Ta'lim Al Auliya.
b. Pengasuh Majelis Zikir Sabili.
c. Khotib Jum'at tetap pada 20 Mesjid di Pasar Minggu dan sekitarnya.
d. Muballigh/Penceramah.
e. Panitia hari-hari besar Islam di Yayasan Perguruan Islam Al Hidayah.
f. Santunan Yatim Piatu serta keluarga tidak mampu.
g. Pembina TKA-TPA Masjid Al Falah.
h. Pembina TKA-TPA Musholla Sabilii.
i. Pembina Yayasan Perguruan Islam Al Auliya.
10. Tanda Jasa/Penghargaan :
a. Peserta Loka Karya dalam rangka Pembinaan Pendidikan Dasar pada Forum Komunikasi Karang Pamitra. Bagi Guru dan Kepala Sekolah Dasar Tahun 1992. pemberi penghargaan Pemda DKI.
b. Peserta Temu Karya "Peningkatan Mutu dan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam" pemberi penghargaan Yayasan Sifa Budi Jakarta dan Universitas Islam Bandung Tahun 1983.
c. Peserta penataran tingkat wilayah Jakarta Selatan Tipe B angkatan 39, pemberi penghargaan Pemda DKI Jakarta Tahun 1981.
d. Peserta penataran Administrasi Kepala Sekolah, Pemberi penghargaan Pemda DKI Jakarta.
e. Piagam penghargaan atas pengabdian ketekunan , kesetiaan dalam menjalankan tugas pada Pemda DKI Jakarta selama 21 Tahun. Pemberi penghargaan Gubernur Tahun 1991.
f. Piagam penghargaan atas pengabdian. Ketekunan, kesetiaan, dalam menjalankan tugas pada Pemda DKI Jakarta selama 30 Tahun Pemberi penghargaan Gubernur Tahun 2000.

g. Piagam penghargaan atas pengabdian. Ketekunan, kesetiaan, dalam menjalankan tugas pada Pemda DKI Jakarta selama 15 Tahun Pemberi penghargaan Gubernur Tahun 1985.
h. Menerima medali tanda kesetiaan kelas 3 dan pemda DKI Jakarta Tahun 1985.
i. Menerima medali tanda kesetiaan kelas 2 dari pemda DKI Jakarta Tahun 1991.
j. Menerima medali tanda kesetiaan kelas 1 dan pemda DKI Jakarta Tahun 2000.

11. Pengalaman Karir Di Bidang Pendidikan :
a. Guru SDI Teladan Al Hidayah Cilandak Timur.
b. Kepala Sekolah SDI Teladan Al Hidayah Cilandak Timur.
c. Guru Agama Islam SMPI Al Hidayah Cilandak Timur.
d. Wakil Kepala Sekolah SMPI Al Hidayah Cilandak Timur.
e. Guru Agama Islam SMEA Al Hidayah.
f. Guru Agama Islam SPG Al Hidayah.

12. Keaktifan Dalam Organisasi Sosial Kemasyarakatan :
a. Penasehat pengurus RT.
b. Anggota pengurus RW.
c. Ketua pengurus RW.
d. Pengurus Forum Ulama dan Habib Kecamatan.
e. Ketua pengurus masjid Al Falah.
f. Penasehat pengurus mushola Sabilii.
g. Ketua Dewan Pembina Yayasan Perguruan Islam Al Auliya.
h. Ketua Peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI) Perguruan Islam Al Hidayah.
i. Pengurus kelompok kerja kepala Sekolah.B. ISTRI :
1. Nama lengkap : Hj. MUNAWAROH
2. Tempat dan tgl.lahir : Jakarta, 24 September 1952
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : PNS (Guru)
5. Alamat tempat tinggal : RT.03/06 No. 34 Kel. Jatipadang
Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan
No. Telp.(021) 7821828- HP. 081585730849
6. Hobby : Baca Buku dan Menjahit
7. Jenjang pendidikan yang pernah dicapai ( terlampir foto copy ijazah)
7.1. Formal :
a. SR 6 Tahun (Tahun 1965) berijazah
b. SMP 3 Tahun (Tahun 1968) berijazah
c. SPG 3 Tahun (Tahun 1971) berijazah
d. Diploma (Tahun 2001) berijazah
7.2. Non Formal :
a. Penataran tingkat kota DKI Tipe B angkatan XL Tahun 1981.
b. Peserta seminar tentang penerapan metodologi pengajaran mata pelajaran di sekolah dasar . Kanwil Depdikbud Tahun 1998.
c. Peserta penataran sistem mengajar Al Qur'an metode Iqro' Tahun 1991.
d. Penataran Guru-guru Madrasah Bidang Studi Matematika. Kanwil Dep. Agama Tahun 1976
e. Peserta Penataran Tentang Kurikulum 1994. Sudin Jakarta Selatan Tahun 1994.
8. Tanggal menikah : 13 Februari 1972
9. Kegiatan Kehidupan Beragama :
a. Pembinaan Majelis Ta'lim ibu-ibu (Al Auliya).
b. Guru PBHQ tingkat ibu-ibu.
c. Ketua Unit 412 TKA – TPA Al Falah.
d. Panitia hari besar Islam.
e. Dll.


10. Tanda Penghargaan Yang dimiliki :
 Penghargaan atas pengabdian Kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan kedisiplinan dalam melaksanakan tugas selama 20 Tahun oleh Presiden RI Tahun 1998.
11. Pengalaman Karir di Bidang Pendidikan :
a. Guru Madrasah Ibtidaiyah Nurul Hidayah.
b. Guru Madrasah Ibtidaiyah darul Muttaqien.
c. Guru SDI Teladan Al Hidayah.
d. Guru pembina Pramuka di SDI Teladan Al Hidayah.
12. Pengalaman Organisasi :
a. Pengurus koperasi SDI Al Hidayah.
b. Ketua PKK Rw 06.
c. Anggota pengurus Koperasi.
d. Anggota koperasi guru Jakarta.
13. Pengalaman Jabatan :
Ketua Unit 412 TKA – TPA Al Fatah.

14. Pengalaman Lain-Lain :
a. Anggota Majelis Ta'lim Al Auliya.
b. Anggota PGRI.

C. KELUARGA
1. Anak kandung yang masih hidup.
a. Laki-laki : 1 orang
b. Perempuan : 3 orang
c. Jumlah semua : 4 orang
No. Nama Usia L P Pendidikan Ket.
1. Laily Fitriyah 37 P Sarjana (SHI) Ustazah/Penceramah
2. Ade Putri Inayati 35 P D3 Komputer PNS (Depnaker)
3. Ahmad Putra Gunawan 30 L D3 Ekonomi Masih belajar
4. Nida Ghufroniyah 29 D3 Ekonomi Wiraswasta


2. Anak Asuh.
Suhari dari SD sampai SLTP
3.Nama Orang Tua Suami
a. Ayah : Moh. Yusuf
b. Ibu : Siti Hapsah
4. Nama Orang Tua Istri
a. Ayah : H. Abdurrahim
b. Ibu : Fatimah

D. TETANGGA
a. Samping kanan : Bapak Zaki
b. Samping kiri : Bapak Rahmat Gunadi
c. Sebelah depan : Bapak Abdul Ghofur
d. Sebelah belakang : Bapak Moh Iqbal

E. SAHABAT
Sahabat yang paling dekat
Sahabat suami : H. Ahmad Munif, Bp. Hadiat, Bp. Jejen Kamir Alamat : RT. 003/06 Jatipadang
Sahabat istri : Hj. Emi Kusiami, Ibu Ranti Milasari, Ibu Fatimah Alamat : RT.003/06 Jatipadang
Artikel TerkaitCopyright KUA Kec. Pasar Minggu 2009 - Modifikasi Template by Alwi dan x-template.blogspot.com | Support By : Dofollow Sosial Bookmark